Welkom op onze website!
De Timotheusschool is een kleurrijke basisschool in Amsterdam Nieuw-West. De school biedt alle leerlingen (taal)rijk en passend onderwijs, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en te tonen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op: timotheusschool@amosonderwijs.nlZiekmelden? graag voor 8.30 uur
020 61326993 sep            eerste schooldag
6 sep            start schoolzwemmen
21 sep          studiedag, de kinderen zijn vrij
27 sep          algemene informatieavond
2,3,4 okt       15 minuten gesprekken
3 okt              start Kinderboekenweek
12 okt            sluiting Kinderboekenweek
18 okt            nieuwsbrief 1
19 okt            studiedag, de kinderen zijn vrij 
20 t/m 28 okt 2018 Herfstvakantie

  

@TimoNieuws