Welkom op onze website!
De Timotheusschool is een kleurrijke basisschool in Amsterdam Nieuw-West. De school biedt alle leerlingen (taal)rijk en passend onderwijs, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en te tonen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op: timotheusschool@amosonderwijs.nlZiekmelden? graag voor 8.30 uur
020 6132699


23-24-25 januari  Adviesgesprekken groep 8
24 januari   Nationaal Voorleesontbijt (groep 1 t/m 3)
5 februari   Studiedag, leerlingen vrij
19 en 21 februari   Rapportgesprekken
22 en 23 februari   Studiedag, leerlingen vrij  

@TimoNieuws