Welkom op onze website!
De Timotheusschool is een kleurrijke basisschool in Amsterdam Nieuw-West. De school biedt alle leerlingen (taal)rijk en passend onderwijs, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en te tonen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op: timotheusschool@amosonderwijs.nlZiekmelden? graag voor 8.30 uur
020 613269917 november   studiedag, de kinderen zijn vrij
28 november  voorlichtingsavond groep 8
5  december   Sinterklaasviering
21 december  geen schoolzwemmen

                       kerstmaaltijd
22 december  Nieuwsbrief 3
25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie


  

@TimoNieuws