Sam van Houtenstraat 2   
1067 JM Amsterdam   
T: 020 - 613 26 99   
E: timotheusschool@amosonderwijs.nl