Welkom op onze website!

De Timotheusschool is een kleurrijke basisschool in Amsterdam Nieuw-West. De school biedt alle leerlingen (taal)rijk en passend onderwijs, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en te tonen. We staan voor:

✓ Een solide basis, met oog voor talent
✓ Spelenderwijs en onderzoekend leren
✓ Een breed aanbod aan Kunst & Cultuur

De Timotheusschool

Sam van Houtenstraat 2
1067 JM, Amsterdam

020 613 26 99


Routebeschrijving

De Timotheusschool,

Een solide basis voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk succes.


Jonge kinderen verkennen de wereld spelenderwijs. Die natuurlijke nieuwsgierigheid blijven we benutten door het stimuleren van onderzoekend leren. We leren ze kritisch en creatief denken, vragen stellen, een mening geven en samen problemen oplossen. Dit zijn onmisbare vaardigheden voor de 21e eeuw.

We creëren een uitdagende leeromgeving, waarin kunst- en cultuuractiviteiten structureel aan bod komt. Deze activiteiten stimuleren de verbeeldingskracht, vormen een oefenplaats voor sociaal gedrag, spreken bijzondere talenten aan én leiden tot betere leerprestaties.

Leerlingen die de Timotheusschool na 8 jaar verlaten hebben iets extra’s meegekregen. Het zijn zelfbewuste leerlingen die trots zijn op hun afkomst en met respect met anderen omgaan. Ze zijn zelfstandig, onderzoekend en staan open voor nieuwe ervaringen. Ze zijn zich bewust van hun kwaliteiten en bereid verder te werken aan hun minder sterke kanten. Ze bezitten de kennis en vaardigheden om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te treden.

Groepen 4 vol 

Voor dit schooljaar (2023-2024) zitten onze groepen 4 vol.