MR 

MR staat voor medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad: de MR. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR denkt actief mee en heeft advies- of instemmingsrecht op plannen van de directie of het bestuur. Er worden in de MR allerlei zaken besproken die op school spelen. Hieruit kunnen vragen of suggesties voor het team of de ouders voortkomen. De directie is op verzoek bij (een deel van) de vergadering aanwezig, maar is uitdrukkelijk geen lid van de MR. De MR doet jaarlijks verslag.

De MR van de Timotheusschool is bereikbaar op: mr.deTimotheusschool@amosonderwijs.nl.

Dit schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende personen:

De personeelsgeleding: juf Xandra, juf Helene, meester Ian en juf Tanja 

De oudergeleding: Touraya Bourik, Aziz el Khourci en Mohamed.