Medezeggeschapsraad

MR staat voor medezeggeschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad: de MR. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR denkt actief mee en heeft advies- of instemmingsrecht op plannen van de directie of het bestuur. Er worden in de MR allerlei zaken besproken die op school spelen. Hieruit kunnen vragen of suggesties voor het team voortkomen. De directie is op verzoek bij (een deel van) de vergadering aanwezig, maar is uitdrukkelijk geen lid van de MR. De MR doet jaarlijks verslag.

De MR van de Timotheusschool is bereikbaar op: mr.deTimotheusschool@amosonderwijs.nl.

Dit schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit de volgende personen:

juf Xandra, juf Maryam en juf Najla namens het team

Namens de ouders: Touraya Bourik (ouder van Najris 3C/Noor 5B), Emel Kiprit (ouder Aysesura 3C) en Meral Atceken (ouder van Eymen 1/2C)