Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.


1Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat te doen leest u in onderstaand bestand.

Download bestand

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2019: 9 maart 2023
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2020: 1 juni 2023
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2020: 4 november 2023
2Hoe ziet een schooldag er ongeveer uit?
Onze schooldag begint om half negen en duurt tot kwart over twee. De kinderen eten tussen de middag op school met de eigen leerkracht in hun eigen klas. Daarna gaan zij een half uur buiten spelen. De kinderen uit groep 1 en 2 hebben 's ochtends een half uur extra tijd om buiten te spelen en de groepen 3 tot en met 5 spelen in de ochtend een kwartier buiten. Hoe de schooldag verder precies verloopt hangt af van de groep waar uw kind in zit. Wel houden we in elke groep zoveel mogelijk een vast ritme aan in de schooldag.
3Hoe is het eten en drinken geregeld?

We hebben op school een continurooster. De kinderen eten tussen de middag in de klas met hun eigen leerkracht.

Er is 's ochtends een kleine pauze en 's middags een lunchpauze. Alle kinderen nemen zelf iets te drinken, fruit en boterhammen mee. Dit wordt samen met de leerkracht in de klas opgegeten.

De Timotheusschool is een Jump-in school. Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan gezonde voeding en traktaties.

Op school wordt door de kinderen (en het team van de Timotheusschool) het volgende gegeten of gedronken:

  • water/thee/melk
  • fruit en/of groente (meerdere stuks zijn mogelijk)
  • boterhammen, bij voorkeur een bruine of volkoren, met beleg naar keuze
4Wat moet mijn kind meenemen voor gym?

Alle kinderen gaan elke week twee keer gymmen. De kinderen van groep 1 en 2 doen dat samen met hun eigen leerkracht. De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Elk kind neemt gymkleren en gymschoenen mee.

De kinderen van groep 1 en 2 kleden zich in de klas om.

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kleden zich om in de kleedkamers bij de gymzaal.

De kinderen van groep 5 krijgen één keer per week gymles en één keer per week zwemles. Op die dagen moeten zij zwemkleding en een handdoek mee naar school nemen.

5Waar liggen gevonden voorwerpen?
In de aula van de school en bij de gymzaal vindt u een bak met gevonden voorwerpen. Mocht u waardevolle spullen kwijt zijn, loopt u dan even langs de administratie. Deze worden elders bewaard.
6Is er een fietsenstalling?
Op ieder schoolplein is de mogelijkheid tot het stallen van fietsen.
7Wat zijn de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang?

Zoekt u naar een opvangmogelijkheid voor uw kind na schooltijd? Wij kunnen u in contact brengen met kinderopvangorganisaties in de buurt. De partners waar wij mee samenwerken zijn Nessie Kidz, Moeders Schoot en Impuls Kinderopvang.

  • Telefoonnummer Nessie Kidz: 06 87101499
  • Telefoonnummer Moeders Schoot: 020 4471451
  • Telefoonnummer Impuls Kinderopvang: 020 5158888
8Wat is jullie anti-pestbeleid?

Alle kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op de Timotheusschool. Alleen dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Pestgedrag past niet in een veilige cultuur. Wij doen er daarom alles aan om pestgedrag te voorkomen. Als pestgedrag toch voorkomt zien wij dat als een serieus probleem en pakken we dat streng aan. Wij hebben daarvoor een pestprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij tegen pesten aankijken, wat wij doen om pesten te voorkomen en wat we doen als er toch sprake is van pestgedrag bij ons op school. Het uiteindelijke doel van dit protocol is om ervoor te zorgen dat alle kinderen met veel plezier naar school kunnen gaan.

u kunt het pestprotocol hieronder downloaden.

Download pestprotocol
9Waar staat het logo van de Timotheusschool voor?

Op basis van ons schoolprofiel hebben wij een logo laten ontwikkelen. De kern van het logo is de naam van onze school: Timotheusschool. Op de rand zijn allerlei afbeeldingen te zien die verwijzen naar taal, spel en kunst. Het is een speels logo, dat goed weergeeft waar wij voor staan!

Onze school heeft als profiel 'taal, spel, kunst'. Taal is bij ons op school heel belangrijk. Je kunt de taal uit boekjes leren, maar we willen de taal ook verbinden met spel en kunst. Die brengen verbreding en verdieping aan in het taalbegrip. Er komt gevoel bij, meer expressie, meer manieren om je uit te drukken. Kinderen leren via kunst en spel bovendien om hun kunstzinnige kant te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.

10Welke traktaties zijn bij verjaardagen toegestaan?

De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd. De kinderen mogen op hun verjaardag een gezonde traktatie uitdelen in de groep. Zoekt u een idee voor een gezonde traktatie? Kijk dan in de traktatiemap.

Download traktatiemap
11Hoe gaan jullie om met internet op school?

Kinderen mogen op school gebruik maken van computers en van het internet. Om ervoor te zorgen dat het internetten veilig gebeurt, hebben wij afspraken opgesteld en bepaalde sites geblokkeerd. Internetten mag bijvoorbeeld alleen als het kind daarvoor toestemming heeft. Het kind laat van tevoren zien wat hij of zij wil opzoeken. Zo maar surfen op het internet is niet toegestaan. En als de kinderen informatie zien of krijgen waar ze zich niet prettig bij voelen vragen wij hen dit te melden bij hun leerkracht.

Deze afspraken en nog meer staan in ons internetprotocol. U kunt het volledige protocol hieronder bekijken.

Download mediaprotocol
12Zijn er parkeerplaatsen bij de school?

Het heeft onze voorkeur dat kinderen lopend of op de fiets naar school komen, voor zover dat mogelijk is. Lopen of fietsen is immers gezond. Het is voor alle kinderen veiliger als er minder auto's bij de school rijden. Er zijn twee fietsenstallingen bij de school waar de kinderen hun fiets kunnen plaatsen.

Parkeren in de omgeving van de school is ook mogelijk, maar gezien de drukte wel moeilijk. Het parkeren in de straten rondom ons schoolgebouw is gratis.

13 Hoe gaat de school om met medicijnverstrekking en medisch handelen?

Klik op onderstaande link voor het AMOS protocol medisch handelen.

Download protocol medisch handelen
14Mijn kind zit in groep 8. Hoe werkt de toelatingsprocedure naar het VO?

Voor meer informatie klik op onderstaande button. Bekijk ook de voorlichtingsvideo van de Gemeente Amsterdam.

Download brief

Naar de Brugklas Amsterdam 2016 from Movement on Vimeo.

15Ik heb een laag inkomen. Hoe kan ik scholierenvergoeding aanvragen?

Open onderstaande link om te zien hoe u scholierenvergoeding aan kunt vragen als u een laag inkomen heeft.

Download scholierenvergoeding